Actueel

Stad Hasselt mist haar afspraak met de toekomst niet en voert een ambitieus klimaatbeleid om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 20% te verminderen tegen 2020. Tegen 2050 wil ze zelfs evolueren naar een klimaatneutrale stad. “Deze ambities realiseren, kan alleen in samenwerking met de Hasseltse inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen”, zegt Hasselts schepen van Energie, Milieu en...

‘Voor u gelezen’ is een reeks lezingen over boeken. Ze brengt werken die kritisch reflecteren over onze maatschappij in haar zoektocht naar een duurzame toekomst. Het komt er immers vaak niet van een goed non-fictieboek te lezen. Daarom vragen we telkens een specialist die dat voor jou doet. Hij of zij stelt het werk  graag op ongeveer een uur aan jou voor. ‘Voor u gelezen’ is een...

De Hasseltse stadskern zal tegen het einde van deze eeuw een verzevenvoudiging van het aantal hittegolfdagen te verwerken krijgen in vergelijking met de referentieperiode 1986-2005. Dat blijkt uit het rapport ‘Opmaak van een hittekaart en analyse van het stedelijk hitte-eilandeffect voor Hasselt’. De studie werd uitgevoerd door het VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek,...

‘Vernieuwend’: dat is het oordeel van Provincie Limburg over het Hasseltse project om zijn zgn. Vierde Pijlers te laten werken rond klimaatadaptatie in het Zuiden. De provincie kent dan ook 10.000 euro steun toe – bovenop de middelen die Stad Hasselt hier al voor uittrekt – om het project te laten slagen. Hasselts schepen van Ontwikkelingssamenwerking Joost Venken is in zijn nopjes. “De...

Burgemeester Hilde Claes liet opnieuw een luchtmeting uitvoeren op diverse plaatsen aan de Philipsbrug. De stad Hasselt, waaronder schepen voor Leefmilieu Joost Venken, gaf via eerdere berichtgeving in de media reeds aan verder geïnformeerd te willen blijven over de asbestproblematiek en de mogelijke invloed hiervan op de gezondheid van de mensen. Daarom geeft de stad Hasselt maandelijks...

Het Hasseltse college van burgemeester en schepenen heeft positief gereageerd op de aanvraag  voor een vergunning  voor de bouw van een pompinstallatie en een waterkrachtcentrale ter hoogte van het sluizencomplex aan ‘Het Sas’ in Godsheide. De vergunning werd aangevraagd door De Scheepvaart NV. De groene elektriciteit zal worden opgewekt door een grote archimedesschroef, wat een maximale...

*** DEZE SPEECH WERD GEHOUDEN NAAR AANLEIDING VAN DE 40STE VERJAARDAG VAN DOMEIN KIEWIT ***

Beste burgemeester, beste aanwezigen, beste vrienden van Domein Kiewit,

Speeches zijn voor sommigen zo’n beetje wat velen vroeger voelden bij het sinterklaasfeest: eerst moest je die gekke man nog gaan bedanken vooraleer je je pakjes mocht openmaken. Het houdt maar op en we willen...

Op zondag 26 juni a.s. zal het dag op dag 40 jaar geleden zijn dat toenmalig burgemeester Paul Meyers de kinderboerderij in Kiewit officieel opende. Domein Kiewit is inmiddels een heus natuureducatief centrum is, maar voor vele Hasselaren is het ‘de kinderboerderij’ gebleven.

NIEUWE VOORDEUR VIEREN MET TAL VAN ACTIVITEITEN

Ter gelegenheid van die 40ste...

Hoe kan Hasselt uitgroeien tot een echte fietsstad? Op die vraag ontving het Hasseltse stadsbestuur vorig jaar liefst 150 verschillende antwoorden van fietsers. 52 suggesties werden gebundeld tot een fietsactieplan. Met dit plan wil het stadbestuur het komende jaar de fietsveiligheid en het comfort in Hasselt verbeteren en zoveel mogelijk Hasselaren overtuigen om over te stappen...

Ook Stad Hasselt ondertekende de engagementsverklaring ‘Global Goals, Local Focus’. De tekst bevat voornemens om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ook vanuit het lokale beleidsniveau mee vorm te geven. Wat volgt is de integrale versie van de tekst.

VERANTWOORDELIJKHEID WERELDWIJD

We onderschrijven dat wij, als lokale bestuurders, de...

Pagina's