Energie

Stad Hasselt heeft een jarenlange traditie in en een uitgesproken ambitie op het vlak van duurzame energie. Tegen 2020 wil Hasselt de eigen werking klimaatneutraal maken door te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De eigen organisatie moet tegen dan 100% zelfvoorzienend zijn door hernieuwbare energie. De tweede doelstelling is tegen 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 20% t.o.v. 2008.

Om die doelstellingen te halen, is er een amalgaam van mogelijkheden. Enkele voorbeelden zijn energiebesparing in bestaande gebouwen, een zo laag mogelijk E-peil van de toekomstige nieuwbouw, besparen op openbare verlichting door onder meer het gebruik van nieuwe technologieën en duurzame eigen mobiliteit.

Actueel

Bijna 250 aanwezigen op de infosessies over de Hasseltse groepsaankoop van zonnepanelen en ruim 370 unieke inschrijvingen voor het krijgen van een gepersonaliseerd voorstel. Dat is de voorlopige stand van zaken wanneer het gaat om de aankoop van fotovoltaïsche panelen in het kader van Solarstad Hasselt. Geïnteresseerden kunnen zich nog inschrijven tot en met vrijdag 31 maart a.s. Doe jij...

In het kader van haar ambitieus klimaatbeleid was Stad Hasselt op zoek naar een nieuwe werkkracht. Na lang overleg is beslist om deze nieuwe werkkracht te rekruteren uit het zuiden omwille van de expertise en ervaring.

VACATURE

Daarom publiceerde Stad Hasselt eind januari een bijzondere vacature in de Spaanse kranten. “Met veel trots stel ik vandaag onze...

Niet Parijs (2,3 miljoen inwoners), Madrid (3,2 miljoen inwoners) of Berlijn (3,6 miljoen inwoners), maar Hasselt (76.621 inwoners) heeft tijdens het slotdebat van de Europese conferentie ‘Energy Efficiency Finance Market Place’ het woord gevoerd over energie-efficiëntie en hoe erin te investeren. Onze stad vertolkte de stem van de Europese lokale overheden. Het debat werd georganiseerd...

Pagina's