Energie

Stad Hasselt heeft een jarenlange traditie in en een uitgesproken ambitie op het vlak van duurzame energie. Tegen 2020 wil Hasselt de eigen werking klimaatneutraal maken door te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De eigen organisatie moet tegen dan 100% zelfvoorzienend zijn door hernieuwbare energie. De tweede doelstelling is tegen 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 20% t.o.v. 2008.

Om die doelstellingen te halen, is er een amalgaam van mogelijkheden. Enkele voorbeelden zijn energiebesparing in bestaande gebouwen, een zo laag mogelijk E-peil van de toekomstige nieuwbouw, besparen op openbare verlichting door onder meer het gebruik van nieuwe technologieën en duurzame eigen mobiliteit.

Actueel

Bijna één op de drie woningen in Hasselt - 31,72% om exact te zijn - is slecht tot zeer slecht geïsoleerd. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van de rondrit met de thermocar van Lampiris tijdens een lichte vriesnacht in december 2014 (lees ook). Daar staat tegenover dat 37,27 van de woningen goed tot zeer goed is geïsoleerd en amper warmteverliezen kennen. De overige 31% van de woningen is...

Vorige zomer heeft het HEB, het Hasselts Energiebedrijf, een aantal ingrijpende energiebesparende maatregelen doorgevoerd aan de sporthal van Kiewit. Het totale energieverbruik van de sporthal zou daardoor met 30% moeten dalen. De eerste resultaten zijn spectaculair. Van november t.e.m. januari werd er 25% minder elektriciteit verbruikt en liefst 75% minder gas. Energiebesparing werkt. Voor...

Stad Hasselt wil tegen 2020 haar CO2-uitstoot met meer dan 20% verminderen. Zelf investeert ze daarom in zeer energiezuinige gebouwen – zoals het nieuwe stadhuis – en technieken – zoals hybride of elektrische dienstwagens. Het prettige gevolg van die inspanningen is dat ze bespaart op energiekosten. Het nieuwe stadhuis zal bv. jaarlijks een energiebesparing van liefst 280.000 euro inhouden...

Pagina's