Energie

Stad Hasselt heeft een jarenlange traditie in en een uitgesproken ambitie op het vlak van duurzame energie. Tegen 2020 wil Hasselt de eigen werking klimaatneutraal maken door te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De eigen organisatie moet tegen dan 100% zelfvoorzienend zijn door hernieuwbare energie. De tweede doelstelling is tegen 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 20% t.o.v. 2008.

Om die doelstellingen te halen, is er een amalgaam van mogelijkheden. Enkele voorbeelden zijn energiebesparing in bestaande gebouwen, een zo laag mogelijk E-peil van de toekomstige nieuwbouw, besparen op openbare verlichting door onder meer het gebruik van nieuwe technologieën en duurzame eigen mobiliteit.

Actueel

Stad Hasselt wordt – op misschien enkele straten nabij de buurgemeenten na – niet afgeschakeld tijdens eventuele elektriciteitstekorten. “Makkelijk zat”, denk je dan en je brandt een kaarsje voor pakweg de buren uit Diepenbeek, Kortessem, Heusden-Zolder of Zonhoven.

OPROEP

Maar échte Hasselaren denken zo niet. Ze zijn solidair met elkaar en met anderen....

Op zaterdag 11 oktober dooft Hasselt i.s.m. Infrax  vanaf ongeveer 19u de openbare verlichting. Stad Hasselt ondersteunt hiermee de 19de Nacht van de Duisternis, een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en de Vereniging voor Sterrenkunde. Met deze nacht maken we duidelijk dat Vlaanderen niet rationeel omspringt met openbare verlichting. Er wordt te veel en vaak...

Als alles goed gaat zal een substantieel deel van energie die de abdijsite van Herkenrode nu verbruikt, al in 2018 geleverd kunnen worden door de Tuiltermolen. In eigendom van de Vlaamse overheid (Agentschap Natuur en Bos) en gehuurd door de vzw Herkenrode kan de molen, eens in werking, immers 112.000 kilowattuur opbrengen (bij een geschat aantal draaiuren van 8.300). Het huidige verbruik...

Pagina's