Leefmilieu

Leefmilieu en Duurzaamheid zijn uitzonderlijke bevoegdheden. Zoals bv. Financiën zijn het geen eendimensionale domeinen, maar hebben ze betrekking op zowat alle aspecten van de samenleving. Stad Hasselt wil zelf een duurzame, milieuvriendelijke organisatie zijn. Dat gebeurt op het vlak van energie, maar ook op het vlak van afval, natuur, water en biodiversiteit. Met sensibilisering en enthousiasmering als het kan, met handhaving als het moet. De klimaatverandering wordt mee aangepakt op het lokale niveau.

Dierenwelzijn en het duurzaam beheer van het Stedelijk Domein Kiewit  vervolledigen deze milieubundel. Dierenwelzijn is flink ingebed in de reguliere werking van de stedelijke diensten. Domein Kiewit is uitgegroeid van ‘de kinderboerderij’ tot een krachtig en prachtig natuureducatief centrum. Dat niveau bestendigen én verbeteren is een vast voornemen.

Actueel

De Vlaamse regering, bij monde van Vlaams minister voor Omgeving en Natuur Joke Schauvliege, heeft beslist om de 15 m3 ‘gratis’ water af te schaffen. “Ze doet dat onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ en daar kan niemand tegen zijn”, zegt Joost Venken, Hasselts schepen van Milieu en Duurzaamheid. “Toch is het een gemakkelijkheidsoplossing, want water wordt niet alleen verbruikt door de...

Het gebruik van de Blue-bikes is in Hasselt een waar succesverhaal. Landelijk gezien ging het aantal ritten gemiddeld met 3 keer erop vooruit in de periode eind 2013 – eind 2014. In Hasselt was dat 7,5.

10 EURO PER JAAR

Sinds 1 april 2014 kan elke Hasselaar én al wie Hasselt bezoekt kosteloos rijden met de Hasseltse Blue-bikes. Omgekeerd geldt ook:...

Op dinsdag 24 februari 2015 werden er nieuwe nestkasten voor gierzwaluwen worden opgehangen aan het oud gemeentehuis annex nieuwe basisschool te Kuringen (Joris Van Oostenrijkstraat 53).

“Het hangen van deze nestkasten gebeurt in navolging van een eerder geslaagd project in Runkst” zegt schepen van Dierenwelzijn Joost Venken. “Daar heeft ook een kolonie van deze trekvogels...

Pagina's