Energie

Stad Hasselt heeft een jarenlange traditie in en een uitgesproken ambitie op het vlak van duurzame energie. Tegen 2020 wil Hasselt de eigen werking klimaatneutraal maken door te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De eigen organisatie moet tegen dan 100% zelfvoorzienend zijn door hernieuwbare energie. De tweede doelstelling is tegen 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 20% t.o.v. 2008.

Om die doelstellingen te halen, is er een amalgaam van mogelijkheden. Enkele voorbeelden zijn energiebesparing in bestaande gebouwen, een zo laag mogelijk E-peil van de toekomstige nieuwbouw, besparen op openbare verlichting door onder meer het gebruik van nieuwe technologieën en duurzame eigen mobiliteit.

Actueel

Het Hasseltse college van burgemeester en schepenen heeft positief gereageerd op de aanvraag  voor een vergunning  voor de bouw van een pompinstallatie en een waterkrachtcentrale ter hoogte van het sluizencomplex aan ‘Het Sas’ in Godsheide. De vergunning werd aangevraagd door De Scheepvaart NV. De groene elektriciteit zal worden opgewekt door een grote archimedesschroef, wat een maximale...

“Volgens Vlaams minister Bart Tommelein moet de overheid het goede voorbeeld geven wanneer het gaat om het investeren in hernieuwbare energie. Het leggen van zonnepanelen, ook op overheidsgebouwen, vindt hij zo’n goed voorbeeld. Wel, Hasselt doet dit al enkele jaren en overschrijdt sinds kort voor het eerst 500.000 kWh aan opbrengsten. Er is nog een lange weg te gaan, maar er is alleszins...

Hasselt beschikt als eerste stad in België over een Solar Bench. Deze toch wel bijzondere bank is uitgerust met zonnecellen die groene stroom produceren. Via de geïntegreerde stopcontacten kan al wie dat wil er zijn gsm, laptop of elektrische fiets opladen. Je vindt de bank in het stadspark ter hoogte van het monument voor An en Eefje. Kijk hier hoe het werkt.

SMART CITY...

Pagina's