Energie

Stad Hasselt heeft een jarenlange traditie in en een uitgesproken ambitie op het vlak van duurzame energie. Tegen 2020 wil Hasselt de eigen werking klimaatneutraal maken door te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De eigen organisatie moet tegen dan 100% zelfvoorzienend zijn door hernieuwbare energie. De tweede doelstelling is tegen 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 20% t.o.v. 2008.

Om die doelstellingen te halen, is er een amalgaam van mogelijkheden. Enkele voorbeelden zijn energiebesparing in bestaande gebouwen, een zo laag mogelijk E-peil van de toekomstige nieuwbouw, besparen op openbare verlichting door onder meer het gebruik van nieuwe technologieën en duurzame eigen mobiliteit.

Actueel

Het Hasselts Energiebedrijf (HEB) heeft opnieuw een project gerealiseerd dat de CO2-uitstoot én het energieverbruik van Hasselt zal verlagen. Het gaat om de vervanging van de verwarmingsinstallatie van de Stedelijke Basisschool in Kermt. Twee oude stookolieketels hebben plaatsgemaakt voor één nieuwe grote gascondensatieketel met hoog rendement.

1.000 BOMEN

...

Bijna één op de drie woningen in Hasselt - 31,72% om exact te zijn - is slecht tot zeer slecht geïsoleerd. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van de rondrit met de thermocar van Lampiris tijdens een lichte vriesnacht in december 2014 (lees ook). Daar staat tegenover dat 37,27 van de woningen goed tot zeer goed is geïsoleerd en amper warmteverliezen kennen. De overige 31% van de woningen is...

Vorige zomer heeft het HEB, het Hasselts Energiebedrijf, een aantal ingrijpende energiebesparende maatregelen doorgevoerd aan de sporthal van Kiewit. Het totale energieverbruik van de sporthal zou daardoor met 30% moeten dalen. De eerste resultaten zijn spectaculair. Van november t.e.m. januari werd er 25% minder elektriciteit verbruikt en liefst 75% minder gas. Energiebesparing werkt. Voor...

Pagina's