Leefmilieu

Leefmilieu en Duurzaamheid zijn uitzonderlijke bevoegdheden. Zoals bv. Financiën zijn het geen eendimensionale domeinen, maar hebben ze betrekking op zowat alle aspecten van de samenleving. Stad Hasselt wil zelf een duurzame, milieuvriendelijke organisatie zijn. Dat gebeurt op het vlak van energie, maar ook op het vlak van afval, natuur, water en biodiversiteit. Met sensibilisering en enthousiasmering als het kan, met handhaving als het moet. De klimaatverandering wordt mee aangepakt op het lokale niveau.

Dierenwelzijn en het duurzaam beheer van het Stedelijk Domein Kiewit  vervolledigen deze milieubundel. Dierenwelzijn is flink ingebed in de reguliere werking van de stedelijke diensten. Domein Kiewit is uitgegroeid van ‘de kinderboerderij’ tot een krachtig en prachtig natuureducatief centrum. Dat niveau bestendigen én verbeteren is een vast voornemen.

Actueel

Het weer is er nog niet echt naar geweest, maar toch denkt onze stad al aan de lenteschoonmaak. Correctie: de ‘schoonste’ lenteschoonmaak. In de dagen en weken die komen zijn er immers tal van initiatieven die een milieuvriendelijke schoonmaak van huis en tuin aanmoedigen. Doe mee, leer bij en maak iedereen jaloers met zoveel schoons.

MILIEUVRIENDELIJKE POETSPRODUCTEN...

Op Domein Kiewit werden op zaterdag 10 maart jl. in de Ambertuin 3 types bloemenweides ingezaaid. Binnenkort, als de zaden zijn uitgekomen, kan je er gaan genieten van de bloemenpracht, je enthousiasme laten aanwakkeren en - wie weet - er volgend jaar thuis zelf mee aan de slag gaan.

ALTERNATIEF

Hoewel een gazon je tuin een klein beetje op een heus park...

“Het Kapermolenpark wordt in oppervlakte verdubbeld. En dat is een zeer goede zaak. Vrije groene ruimte wordt binnen ons stedelijk weefsel alsmaar schaarser. We moeten onze parken dus koesteren. Voor de leefkwaliteit in de stad, maar ook voor minder zichtbare voordelen voor het leefmilieu. Parken dringen het CO2-gehalte in onze atmosfeer terug en de verkoelen de stad op warme dagen....

Pagina's