Leefmilieu

Leefmilieu en Duurzaamheid zijn uitzonderlijke bevoegdheden. Zoals bv. Financiën zijn het geen eendimensionale domeinen, maar hebben ze betrekking op zowat alle aspecten van de samenleving. Stad Hasselt wil zelf een duurzame, milieuvriendelijke organisatie zijn. Dat gebeurt op het vlak van energie, maar ook op het vlak van afval, natuur, water en biodiversiteit. Met sensibilisering en enthousiasmering als het kan, met handhaving als het moet. De klimaatverandering wordt mee aangepakt op het lokale niveau.

Dierenwelzijn en het duurzaam beheer van het Stedelijk Domein Kiewit  vervolledigen deze milieubundel. Dierenwelzijn is flink ingebed in de reguliere werking van de stedelijke diensten. Domein Kiewit is uitgegroeid van ‘de kinderboerderij’ tot een krachtig en prachtig natuureducatief centrum. Dat niveau bestendigen én verbeteren is een vast voornemen.

Actueel

Vandaag bezocht Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen - rechts op de foto - in het midden Marc Schepers van City Depot) de Limburgse provinciehoofdplaats om er zelf vast te stellen dat City Depot goed werk levert. Het gaat hier om een onderneming die op duurzame wijze de Hasseltse handelaars in het stadscentrum belevert. Op die manier wordt voorkomen dat voor iedere...

Vanaf vandaag heeft het Stedelijk Domein Kiewit er weer een recreatieve mogelijkheid bij: ’t Plezante Potenpad heet ze en ze garandeert 2 km kind- en buggyvriendelijk wandelplezier. Volwassenen kunnen er met jonge kinderen op een leerrijke, maar speelse manier kennismaken met de natuur en de dieren die erin leven. Zo kunnen de jongsten, letterlijk, flink in nesten komen te zitten wanneer ze...

Vanavond tussen 20u30 en 21u30 draagt Stad Hasselt zijn steentje bij aan de campagne van Earth Hour. Dat is een actie die aandacht vraagt voor de klimaatverandering. In Hasselt zal daarom tijdens dat uur de volledige stedelijke openbare verlichting worden gedoofd. Het gaat niet alleen om de verlichting van de gemeentelijke wegen (gewestwegen blijven wél verlicht), maar ook om de...

Pagina's