Leefmilieu

Leefmilieu en Duurzaamheid zijn uitzonderlijke bevoegdheden. Zoals bv. Financiën zijn het geen eendimensionale domeinen, maar hebben ze betrekking op zowat alle aspecten van de samenleving. Stad Hasselt wil zelf een duurzame, milieuvriendelijke organisatie zijn. Dat gebeurt op het vlak van energie, maar ook op het vlak van afval, natuur, water en biodiversiteit. Met sensibilisering en enthousiasmering als het kan, met handhaving als het moet. De klimaatverandering wordt mee aangepakt op het lokale niveau.

Dierenwelzijn en het duurzaam beheer van het Stedelijk Domein Kiewit  vervolledigen deze milieubundel. Dierenwelzijn is flink ingebed in de reguliere werking van de stedelijke diensten. Domein Kiewit is uitgegroeid van ‘de kinderboerderij’ tot een krachtig en prachtig natuureducatief centrum. Dat niveau bestendigen én verbeteren is een vast voornemen.

Actueel

Bij ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, de jaarlijkse actie die mensen motiveert om met de fiets of te voet te gaan shoppen, valt er dit jaar elke dag iets te winnen. Van zaterdag 30 april tot zaterdag 4 juni maak je kans op mooie prijzen.

VLAAMSE PRIJZEN

Wie van zaterdag 30 april tot zaterdag 4 juni met de fiets of te voet winkelt bij een deelnemende...

Stad Hasselt organiseert een lerend netwerk rond duurzaam drukwerk. Een en ander valt onder het duurzaam aankoopbeleid van overheden. “Drukwerk speelt daarin een belangrijke rol”, zegt Hasselts schepen van Duurzaamheid Joost Venken. “Steden als Hasselt hebben veel drukwerk: dat gaat van affiches over brochures tot flyers en van gewone briefwisseling tot het stedelijke informatieblad....

*** Deze speech werd gehouden bij de opening van het Hasselts filiaal van Bio-Planet. ***

Geachte aanwezigen,

Laat ik het als Hasselts schepen van Milieu en Duurzaamheid bij dit feestelijk moment eens over alcohol hebben. Ik heb daar immers geen probleem mee. Althans voorlopig nog niet.

BIOJENEVER

Sinds enige tijd is er een heuse...

Pagina's