Leefmilieu

Leefmilieu en Duurzaamheid zijn uitzonderlijke bevoegdheden. Zoals bv. Financiën zijn het geen eendimensionale domeinen, maar hebben ze betrekking op zowat alle aspecten van de samenleving. Stad Hasselt wil zelf een duurzame, milieuvriendelijke organisatie zijn. Dat gebeurt op het vlak van energie, maar ook op het vlak van afval, natuur, water en biodiversiteit. Met sensibilisering en enthousiasmering als het kan, met handhaving als het moet. De klimaatverandering wordt mee aangepakt op het lokale niveau.

Dierenwelzijn en het duurzaam beheer van het Stedelijk Domein Kiewit  vervolledigen deze milieubundel. Dierenwelzijn is flink ingebed in de reguliere werking van de stedelijke diensten. Domein Kiewit is uitgegroeid van ‘de kinderboerderij’ tot een krachtig en prachtig natuureducatief centrum. Dat niveau bestendigen én verbeteren is een vast voornemen.

Actueel

Sinds begin februari rijden in Hasselt vier hybride stadsbussen. Eerdaags komen er daar nog vier bij.  Samen met de vijf reeds aanwezige hybride standaardbussen zet De Lijn in Hasselt dan een mooie vloot van dertien schone en dus duurzame bussen in. 

DE LIJN INVESTEERT STEEDS MEER IN DUURZAAMHEID

“Momenteel rijden in Limburg al negen hybride...

Tussen 25 april en 30 mei 2015 kon je weer met belgerinkel naar de winkel. Het systeem was hetzelfde als vorig jaar. Dit jaar deden er 82 handelaars mee en werden er meer dan 4.100 lotjes -  lees: ritten met de fiets of te voet naar de winkel - geregistreerd. Dat betekent dat er meer dan 1.800 kg CO2 is uitgespaard t.o.v. ritten met de wagen. Uit de registraties zijn 20 gelukkigen geloot. De...

Langdurig protest van bewoners, stad en politiek heeft de Vlaamse regering er niet van kunnen weerhouden om meer dan een derde van het natuurgebied de Groene Delle om te toveren in Industriezone. En dat terwijl er hectaren en hectaren Vlaams industriegebied niet ingevuld raken. Faut le faire!

“GENUANCEERD, EVENWICHTIG, ZOEKEND NAAR EEN COMPROMIS”

Op maandag...

Pagina's