Leefmilieu

Leefmilieu en Duurzaamheid zijn uitzonderlijke bevoegdheden. Zoals bv. Financiën zijn het geen eendimensionale domeinen, maar hebben ze betrekking op zowat alle aspecten van de samenleving. Stad Hasselt wil zelf een duurzame, milieuvriendelijke organisatie zijn. Dat gebeurt op het vlak van energie, maar ook op het vlak van afval, natuur, water en biodiversiteit. Met sensibilisering en enthousiasmering als het kan, met handhaving als het moet. De klimaatverandering wordt mee aangepakt op het lokale niveau.

Dierenwelzijn en het duurzaam beheer van het Stedelijk Domein Kiewit  vervolledigen deze milieubundel. Dierenwelzijn is flink ingebed in de reguliere werking van de stedelijke diensten. Domein Kiewit is uitgegroeid van ‘de kinderboerderij’ tot een krachtig en prachtig natuureducatief centrum. Dat niveau bestendigen én verbeteren is een vast voornemen.

Actueel

In 2013 arriveerden rond half april een paar boerenzwaluwen op Domein Kiewit. Ze bouwden een nest en brachten met succes hun jongen groot.

SCHUREN EN STALLEN

De boerenzwaluw broedt, zoals zijn naam doet vermoeden, in schuren en stallen van boerderijen. Hij maakt zijn komvormig nest in een stal of schuur waar hij steeds in en uit kan vliegen.

...

*** Deze inleiding werd gehouden op het Hasseltse 'Zonder is gezonder'-debat van 10 juni 2015. ***

Goede avond beste aanwezigen,

Als Hasselts schepen van Leefmilieu is het mij een genoegen u welkom te kunnen heten op dit ‘Zonder is gezonder’-debat. Zonder pesticiden is het inderdaad gezonder en Hasselt bewijst al jarenlang dat een overheid zonder kan....

** Deze speech werd gehouden naar aanleiding van de opening van het eerste CNG-tankstation in Limburg. Hasselt kreeg de eer. **

Geachte aanwezigen,

Ik was erg enthousiast toen ik vernam dat er in Hasselt een CNG-tankstation kwam. De techniek werkt en is aanzienlijk beter voor het milieu dan andere bekende brandstoffen.

GROENE MOBILITEIT...

Pagina's