Leefmilieu

Leefmilieu en Duurzaamheid zijn uitzonderlijke bevoegdheden. Zoals bv. Financiën zijn het geen eendimensionale domeinen, maar hebben ze betrekking op zowat alle aspecten van de samenleving. Stad Hasselt wil zelf een duurzame, milieuvriendelijke organisatie zijn. Dat gebeurt op het vlak van energie, maar ook op het vlak van afval, natuur, water en biodiversiteit. Met sensibilisering en enthousiasmering als het kan, met handhaving als het moet. De klimaatverandering wordt mee aangepakt op het lokale niveau.

Dierenwelzijn en het duurzaam beheer van het Stedelijk Domein Kiewit  vervolledigen deze milieubundel. Dierenwelzijn is flink ingebed in de reguliere werking van de stedelijke diensten. Domein Kiewit is uitgegroeid van ‘de kinderboerderij’ tot een krachtig en prachtig natuureducatief centrum. Dat niveau bestendigen én verbeteren is een vast voornemen.

Actueel

In het weekend van 21 maart vindt de actie ‘Straat.net - Hasselt Proper’ plaats. Verschillende scholen, verenigingen en gezinnen ruimen dan zwerfvuil langs de Hasseltse wegen. Om de problematiek blijvend aan te pakken, stuurt de Stad vanaf dit jaar teams op pad die bewoners en bezoekers moeten sensibiliseren.

1.021 VRIJWILLIGERS

De voorbije weken vormde de...

Stedelijk Domein Kiewit is niet alleen ‘Dag na dag puur natuur’. Het zet ook dag in dag uit in op natuureducatie voor alle leeftijden. Sinds kort is de tentoonstelling ‘Lok de vogels naar je tuin’ een nieuwe parel aan Kiewits natuureducatieve kroon.

Deze tentoonstelling bestaat uit een dozijn panelen die binnen zijn opgesteld en een drietal buiten in de insectentuin. Middels...

De Vlaamse regering, bij monde van Vlaams minister voor Omgeving en Natuur Joke Schauvliege, heeft beslist om de 15 m3 ‘gratis’ water af te schaffen. “Ze doet dat onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ en daar kan niemand tegen zijn”, zegt Joost Venken, Hasselts schepen van Milieu en Duurzaamheid. “Toch is het een gemakkelijkheidsoplossing, want water wordt niet alleen verbruikt door de...

Pagina's